Board rules

These rules are disclosed to clarify the various responsibilities of all community members here on मराठीलिहा.कॉम. They shall be adhered to by everyone to ensure that our board runs smoothly and provides a fun and productive experience for all of our community members and visitors.

  1. अनावश्यक वाद होणारे विषय

    1. अनावश्यक वाद टाळा आणि खेळीमेळीच्या भाषेत लिहा.
      येथे असलेले कंटेंट तसेच विडीओ, ऑडीओ त्या त्या वेबसाईच्या मालकीचे आहेत. त्याचा कॉपीराईट तसेच मालकी हक्काची येथेच पोच मिळाली असे आम्ही जाहीर करतो आहोत. वेबसाईटचे संचालक त्यासाठी जबाबदार असणार नाहीत. #