विविध खात्यांबद्दल, सुविधा-सेवांबद्दल तक्रार, सुधारणा, मागणी, दखल, नोंद इत्यादी.

सामान्य व्यक्तींना सार्वजनीक ठिकाणी वावरतांना अनेक अडचणी येतात. काही खात्यांबद्दल, सुविधा-सेवांबद्दल तक्रार, सुधारणा, मागणी, दखल, इत्यादीबाबत येथे नोंद करता येईल. कुणाला या तक्रारींचा पाठपुरावा करायचा असल्यास त्या तक्रारीबाबत संबंधीतांशी संपर्क करण्यास हे लिखाण उपयोगी ठरावे.
New Topic
  • Topics
    Replies
    Views
    Last post
New Topic

Forum permissions

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum