लिखीत साहित्य

....कथा, कादंबरी, कविता, गजल, गाणी इत्यादी.