Tagged: forget our dream?

WHY DO WE FORGET OUR DREAMS ? आपण जागे झाल्यावर आपली स्वप्ने का विसरतो? marathiliha.com 3

आपण जागे झाल्यावर आपली स्वप्ने का विसरतो?

आपण जागे झाल्यावर आपली स्वप्ने का विसरतो? परिचय  तुम्हाला आदल्या रात्रीचे कोणतेही स्वप्न (Dream)आठवत नाही म्हणून निराश होऊन तुम्ही कधी जागे झाला आहात का? तुम्ही अजिबात स्वप्न (Dream)पाहत आहात की नाही याबद्दल तुम्हाला आश्चर्य...